VB Security / Vizualni identitet

VB Security - zaštitarska kuća za koju smo kreirali logo